Θεωρία – Αρμονία

Η γραφή και ανάλυση της μουσικής εξηγείται και κατανοείται από τους σπουδαστές του GIG μέσα από το μάθημα της Θεωρίας. Η Θεωρία, που λειτουργεί ως “γραμματική” της μουσικής και των μουσικών ήχων, έχει ως πρώτο μέλημα την κατανόηση των συμβόλων της παρτιτούρας.

Στη συνέχεια ακολουθεί η κατανόηση του μουσικού τονικού συστήματος της δυτικής μουσικής (κλίμακες, διαστήματα, συγχορδίες) και το επόμενο βήμα είναι η Αρμονία της μουσικής.

Σε συνδυασμό με τις γνώσεις που αποκτήθηκαν στη Θεωρία, η Αρμονία ολοκληρώνει την αντίληψη του σπουδαστή για τη μουσική γραφή, ανάλυση και εκτέλεση, λαμβάνοντας υπόψη τα 3 θεμελιώδη στοιχεία της μουσικής: Μελωδία, Αρμονία και Ρυθμό.