Bass guitar

Το ηλεκτρικό μπάσο είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ του ρυθμού και της μελωδίας. Ο μπασίστας μέσα στο μουσικό σύνολο καλείται να ενώσει και να ομογενοποιήσει τα μουσικά στοιχεία που λαμβάνει από τους άλλους μουσικούς του συνόλου, ενώ ταυτόχρονα επαγρυπνεί για να διανθίσει τη στιγμή και να χρωματίσει τον ήχο που φτάνει στο αυτί του ακροατή. Κοιτάζοντας την ιστορία του οργάνου βλέπουμε ότι παγκοσμίου φήμης μπασίστες έχουν διακριθεί για την ικανότητά τους στη συνοδεία και στο να μεταλλάσσονται σύμφωνα με τις επιταγές του οποιουδήποτε μουσικού στυλ. Παράλληλα όμως βλέπουμε ότι το ηλεκτρικό μπάσο έχει μετατραπεί και σε σολιστικό όργανο.

Στα μαθήματα εξερευνούμε και τις δύο αυτές λειτουργίες και ρόλους του οργάνου.

Τα μαθήματα απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες ανεξαρτήτως επιπέδου.

Σε αντίθεση με το συμβατικό τρόπο διαχωρισμού των μαθητών σε τάξεις, η συγκεκριμένη σπουδή στο ηλεκτρικό μπάσο χωρίζεται σε δύο κεντρικούς πυλώνες.

Το μάθημα προσαρμόζεται στις ανάγκες του μαθητή, στα δυνατά και αδύνατα σημεία του, όπως αυτά αναγνωρίζονται από το δάσκαλο ιδιαίτερα κατά τις πρώτες συναντήσεις, αλλά και από την ξεχωριστή πορεία του διδασκόμενου. Σε βάθος χρόνου, στόχος είναι ο μαθητής να αποκτήσει την ικανότητα να διακρίνει ο ίδιος αυτά τα δυνατά και αδύνατα σημεία του, να μπορεί να αξιολογήσει αντικειμενικά την εξέλιξή του και, χρησιμοποιώντας την πολυδιάστατη γνώση που θα αποκομίσει από τα μαθήματα, να επιλέγει και να ακολουθεί την κατάλληλη διαδρομή προς την αυτοβελτίωση. Δυνητικά ο μαθητής θα καταφέρει να γίνει ο δάσκαλος του εαυτού του.

Οι αρχάριοι και μεσαίοι μαθητές μέσα από την εξερεύνηση και την επαφή με τα μουσικά κομμάτια που προτιμούν μαθαίνουν να αναλύουν τη φόρμα του κομματιού, βασικά μοτίβα, την έννοια του μέτρου, το στυλ, και μπαίνουν στη διαδικασία να παράγουν τον ήχο και να κατανοήσουν τις βασικές δομές του κομματιού, chord progression, να χρησιμοποιούν μουσικά εργαλεία όπως κλίμακες και arpeggio, να μιμούνται τις μπασσογραμμές, αλλά και να μπορούν να αντιληφθούν σε βάθος το θεωρητικό υπόβαθρο της μουσικής που αγαπούν.

Βασικοί στόχοι του μαθήματος σε πρώτο επίπεδο είναι:

 • Στάση του σώματος
 • Εργονομία του οργάνου
 • Τεχνικά στοιχεία του οργάνου και ρύθμισή τους
 • Οργάνωση μελέτης, ασκήσεις συγκέντρωσης, ζέσταμα
 • Ήχος
 • Ρυθμική παιδεία, κατανόηση της έννοιας του μέτρου, παλμού και υποπαλμού
 • Θεωρία
 • Ear training
 • Ρεπερτόριο (pop, rock, funk, soul, blues)
 • Διεύρυνση του μουσικού ορίζοντα, μουσικά στυλ, φόρμα τραγουδιών, προσωπικοί ήρωες, ιστορία του οργάνου

Οι πιο προχωρημένοι μαθητές καλούνται να ανακαλύψουν την προσωπική τους φωνή, να την ενσωματώσουν μέσα στο μουσικό σύνολο, αλλά και πέρα από αυτό ως εν δυνάμει ολοκληρωμένοι μουσικοί να μπορούν να συνθέσουν, να ενορχηστρώσουν, και να προσθέσουν αισθητικές πινελιές αντιλαμβανόμενοι όλους τους ρόλους μιας μπάντας. Συγκεκριμένα, ασχολούνται, πέραν των παραπάνω και με:

 • Διαμόρφωση αντίληψης του προσωπικού ήχου και οπτικοποίησή του
 • Ρεπερτόριο (jazz, Brazilian, African)
 • Advanced rhythm training (μονά μέτρα, polyrhythm, polypulse, groupings, hemiolas, carnatic, konakol, displacements)
 • Ανάπτυξη και εξάσκηση της μουσικής μνήμης μέσω της μελέτης κλασικών έργων, bebop solo κ.α.
 • Ανάγνωση μουσικού κειμένου, οδηγών, ευελιξία στη δημιουργία μπασογραμμής όταν δεν είναι γραμμένη
 • Αλληλεπίδραση σε μουσικά σύνολα
 • Αυτοσχεδιασμός
 • Ενορχήστρωση
 • Αφύπνιση δημιουργικότητας και δημιουργική σπουδή

Πέραν των προγραμματισμένων μαθημάτων δίνεται και η δυνατότητα σεμιναριακών κύκλων με αντικείμενο τις παραπάνω θεματικές ενότητες ή την πιο στοχευμένη μελέτη σε ειδικότερα θέματα και μουσικά στυλ, σύμφωνα με τις μουσικές γνώσεις, τεχνικές δεξιότητες αλλά και προσδοκίες του μαθητή.